Algemene voorwaarden

1. Een Reiki behandeling, of een consult bij mij is geen vervanging
voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle
aanvulling. Ik stel geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige
lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen
resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. 

2. Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed tijdens een consult, kan het zo zijn dat het je niet brengt wat je ervan verwacht of hoopt. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit een consult. Met uw aanmelding
verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de
hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een sessie,geheel voor eigen risico is. 

3. Er wordt zonder uw toestemming geen gegevens aan derden verstrekt. Denk hierbij aan NAW-gegevens en telefoonnummer.

4. Annuleren dient 24 uur van te voren worden gedaan, middels een e-mail, what's app bericht of telefonisch o.v.v. naam, datum en tijdstip van de afspraak. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak,ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen. 

 

Ik val als erkend therapeut onder het CAT collectief

Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/